Parykkspesialisten
Mer informasjon

Vi har spesialisert oss på hårerstatninger og hårbekledninger som vi tilpasser, former og farger sånn at du kan få den personlige stilen på ditt hår, som er den mest riktige for deg.

Nedenfor har vi svart på de mest vanlige spørsmålene vi får, og vi har også lagt inn litt generell informasjon om mulighetene for offentlig hjelp.


Og skulle det være noe du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss

e-post: henny@parykkspesialisten.no

telefon: 47171791


Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe og besvare dine spørsmål.

KAREN
JULIE
IDEM
NATHALIE
NATHALIE
FEMINA
ANGEL
JODIE
NATHALIA - R8A 12 14 26T - LFT
FEMINA
GEORGIA

Hvem kan kjøpe parykk hos oss?


Alle kan kjøpe parykk hos oss. Du trenger ikke være under behandling, eller ha rekvisisjon - vi har parykker, toppers og hodeplagg fra kjente kvalitetsmerker til alle, med eller uten hår. Det er blitt mer vanlig at flere og flere bruker parykk eller toppers som type "hårbekledning" - som de tar på seg når de enten vil være ekstra fin på håret eller til en spesiell anlening. For kunder som av medisinsk grunn får stønad til parykk/hårerstatning, eller som har rekvisisjon fra lege vil vi sende regningen til NAV. Om du velger en parykk som er dyrerer enn ditt stønadsbeløp så betaler du bare mellomlegget til oss.Hvem kan få håranalyse hos oss?


Alle kan få håranalyse hos oss. Om du har håravfall, uansett om du vet grunnen eller ikke så kan du bestille tid hos oss for en personlig håranalyse. Dette er en analyse som utføres av en av våre profesjonelle fagfolk. Analysen er gratis og uforpliktende. Du vil samtidig få informasjon og personlige anbefalinger om produkter og hjelpemidler. Merk: må ikke forveksles med hårmineralanalyse. 


Hvor mye gir NAV i stønad?


For kalenderåret 2023 er vanlig NAV-stønad til parykk/hodeplagg kr 6.035,-

Det er i noen tilfeller mulig å få utvidet stønad som i kalenderåret 2023 er kr 15240,-

Er du under 30 år vil du kunne få dekket 2 parykker av ekte hår, 2 spesial-laget eller 6 av kunsthår. 

Dersom du bor langt unna oss, så kan også NAV gi deg stønad til reiseutgifter. (er du for dårlig å komme til oss, så kommer vi til deg dersom du bor i Bergen og omegn. Vi har også mulighet å sende deg parykk uansett hvor du bor i Norge)


For å få stønad trenger du legeerklæring som forklarer ditt behov for parykk eller hodeplagg. Dersom du har fått en sånn rekvisisjon så får du parykken/hodeplagget hos oss, og vi sender da regningen direkte til NAV. Hvem kan få stønad fra NAV?


§ 8. Parykk

Til et medlem som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk. Ved første gangs anskaffelse må det være bekreftet ved legeerklæring at sykdom eller behandling for sykdom er årsaken til håravfallet. Unntaksvis kan det ytes stønad til parykk til personer som har fått tilsagn fra sykehus om at kjønsskifteoperasjon kan foretas og det ellers er iverksatt hormonbehandling.


Det ytes stønad til en eller flere parykker i kalenderåret etter medlemmets behov. Det kan ytes stønad med inntil 5.885,- kroner pr. kalenderår. Hvis medlemmet må bruke individuelt tillaget parykk på grunn av avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale, kan det ytes stønad med inntil 15420,- kroner pr. kalenderår. Det er et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermotolog eller spesialavdeling i sykehus.


Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 30 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr.kalenderår.


Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk. Det kan i stedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg med inntil 5.885,- kroner pr.kalenderår.


§ 8. Første ledd (endret 5/03)

Ved første gangs anskaffelse må det godtgjøres av spesialist i hudsykdommer (dermatolog) at hårtapet (alopecia) skyldes sykdom eller behandling for sykdom.

Det skilles mellom to typer tilstander til grunn for alopecia:


a) Alopecia areata (flekkvis håravfall) er en sykdomstilstand med ukjen årsak. Alopecia areata forekommer i ulike grader. Alopecia areata forekommer i ulike grader. Omfatter hårtapet hele, eller praktisk talt hele hodebunnen, brukes betegnelsen alopecia totalis. Er hårtapet utbredt til all kroppsbehåring, betegnes tilstanden alopecia universalis. Som oftest er hårtapet lite, og i de fleste tilfeller vil håret vokse ut igjen. Dersom hårtapet er så utbredt at parykk er nødvendig, kan det ytes stønad.


b) Alopecia androgenetica (mannlig håravfall) er håravfall som skyldes androgene faktorer og androgen stimulering av hårfolliklene (androgener er viriliserende hormoner). De fleste tilfeller av håravfall er av androgen type og forekommer hos begge kjønn. Det anses ikke som en sykdomstilstand og kan derfor ikke gi rett til stønad til parykk, uansett yrke mv. Det kan gjøres unntak for barn under 18 år.


I særlige tilfeller med betydelig androgent håravfall hos kvinner kan det ytes stønad til parykk. Det må foreligge erklæring fra spesialist i hudsykdommer.Det kan også være aktuelt å gi stønad til personer som har fått håret fjernet i forbindelse med kirurgisk inngrep, eller har fått skjemmende arr i hodebunnen etter operasjon/ulykke (for eksempel. brann).

Ved ulike teknikker kan hår skjøtes til gjenværende hår (for eksempel hårerstatning, hair-extension og lignende).


Dersom dette kan erstatte parykk ved hårtap, kan det ytes stønad til dekning av utgifter. De vanlige vilkår for rett til stønad ved hårtap gjelder.Det kan heller ikke ytes dekning av utgifter til behandling for å få håret tilbake ved alopecia (minoxidilbehandling og lignende)


§ 8 Andre ledd

Det er ikke anledning til å overføre gjenværende midler til påfølgende år. Det vil si at dersom medlemmet kun kjøper en parykk til for eksempel 3.000,- kroner ett år, kan ikke 2.725,- kroner overføres til det påfølgende år.


Det kan heller ikke ytes stønad slik at medlemmet forskutterer fremtidig stønad til parykk og får dekket utgifter utover 5.885,- kroner mot ikke å få stønad påfølgende år.


Sitat fra Folketrygden. Paragraf 5-15 ortopediske hjelpemidler m.m.


"Trygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold, og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og parykker. Det er et vilkår at det ortopediske hjelpemidlet eller protesen er rekvirert av lege. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen."


Informasjon om bidragsytelser for parykker fra rikstrygdeverket 01.01.89 - tilføyet ved sosialdepartementet vedtak 21.12.88, i kraft 01.01.89 - endret ved forskrift 21.12.99, i kraft 01.01.00 - endret ved forskrift 10.02.00, i kraft 01.03.00 og gis virkning fra 01.01.00, endret 5/03 og 01.01.04.


Fra 1. Januar 1989 vil det kunne ytes stønad til parykk som pliktmessig ytelse etter § 2-5 nr. 3 bokstav d til personer som har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdommer. Adgang til bidrag etter § 2-13 første ledd til dette stønadsformål opphører fra samme dato.


11.5. Stønad til de under 30 år


Barn som fyller inngangsvilkårene i forskriften § 8, første ledd, kan årlig få stønad til inntil

- seks syntetiske standardparykker eller

- to standardparykker av ekte hår eller

- to individuelt tillagede parykker som kan være laget av syntetisk materiale eller ekte hår


Barn vil ofte ha behov for individuelt tillagede parykker, fordi det er lite utvalg av standardparykker som passer til barn. Barns normale aktiviteter tilsier at de har et særlig stort behov for en parykk som sitter godt.

Utgiftene dekkes fullt ut i den utstrekning de er nødvendige. I utgangspunktet vil det sjelden være nødvendig med en individuelt tillaget parykk av ekte hår eller syntetisk materiale som koster mer enn kr. 25.000,-. I unntakstilfeller kan det likevel gis en litt dyrere parykk, dersom dette er nødvendig.


Barn under 30 år kan få full dekning til og med den datoen barnet fyller 30 år. Etter dette gjelder de ordinære reglene om stønadsbegrensning. 

Dersom ordinær stønadsbegrensning er overskredet før fylte 30 år kan søknader om ytterligere refusjon etter fylte 30 år ikke tilstås.


Utdrag fra Folketrygden. Paragraf 5-15 ortopediske hjelpemidler m.m.


Trygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold, og fornyelse av parykker. Det er et vilkår at det foreligger rekvisisjon fra  lege. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen.


Informasjon om bidragsytelser for parykker fra rikstrygdeverket 01.01.89 - tilføyet ved sosialdepartementet vedtak 21.12.88, i kraft 01.01.89 - endret ved forskrift 21.12.99, i kraft 01.01.00 - endret ved forskrift 10.02.00, i kraft 01.03.00 og gis virkning fra 01.01.00, endret 5/03 og 01.01.04.


Fra 1. Januar 1989 vil det kunne ytes stønad til parykk som pliktmessig ytelse etter § 2-5 nr. 3 bokstav d til personer som har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdommer. Adgang til bidrag etter § 2-13 første ledd til dette stønadsformål opphører fra samme dato.Bytte og retur


Vi ber om forståelse for at vi av hygienemessige årsaker ikke tar imot bytte eller retur av parykker og hodeplagg som et tatt ut av butikken.Er det mulig å donere hår?


Ja det er mulig å donere hår.

Tar Parykkspesialisten imot hår fra donorer?

Ja vi tar imot hårdonasjoner fra alle som klipper seg hos oss. Det er noen kriterier som må være oppfylt for at håret skal kunne brukes:

  • Det må være minimum 25 cm langt
  • Det må ikke være bleket (det kan være farget og permanentbehandlet)Hårtap i forbindelse med kreftbehandling


Det finnes mange typer kreftbehandling. Håravfallet avhenger av type behandling. Noen kan begynne å miste håret allerede etter 10-14 dager, for andre går det lenger tid. Du vil få en indikasjon fra behandlende lege hvordan din prosess er ventet å bli. Du kan også finne mye nyttig informasjon på Kreftforeningens sider: Kreftforeningen/cellegiftNår kommer håret tilbake etter kreftbehandling?


Det aller vanligste er at håret ikke vokser ut igjen før kreftbehandlingen er over. Men i noen tilfeller kan det vokse litt mellom kurene. Etter avsluttet cellegiftbehandling vil det normalt gå en periode før håret begynner å vokse ut igjen. For noen vil håret som kommer tilbake være annerledes enn det du hadde før, dette kan være både varig og midlertidig. Noen opplever også at fargen enders, eller at ikke alt håret de hadde før behandlingen kommer tilbake. Hvert enkelt tilfelle er unikt og spesielt. Og det finnes heldigvis hjelpemidler, også for å fremme vekst. Kontakt oss om du ønsker en prat eller mer informasjon om dette. Vi gir deg gjerne også en vurdering av ditt hår. E-post: kontakt@studiostellapolaris.no tlf 47171791Andre nyttige lenker:


Har du hatt utlegg som du vil søke NAV om refusjon, her finner du skjema: NAV refusjon på utlegg